Yeni Çalışma, Masimo Patient SafetyNet™’in Klinisyenlerin CPR Olaylarını ve Oranlarını Azaltmasına, CPR Başarı Oranını Arttırmasına ve Hastanede Kalış Süresini ve Mortaliteyi Azaltmasına Yardımcı Olduğunu BuluyorN


İş Tel Hindistan

Masimo (NASDAQ: MASI) bugün yayınlanan bir öncesi ve sonrası çalışmasının bulgularını açıkladı. PLoS BİR Suudi Arabistan, Riyad’daki King Saud Medical City’den Dr. Ahmed Balshi ve meslektaşları, Masimo Patient SafetyNet™ ile uzaktan hasta izleme uygulamasının hastane hızlı müdahale ekiplerinin (RRT’ler) etkinliği üzerindeki etkisini değerlendirdi. Patient SafetyNet’in uygulanmasından önceki ve sonraki sonuçları karşılaştırdıklarında, “sonraki” grubun daha fazla RRT aktivasyonu yaşadığını ancak önemli ölçüde daha düşük kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) insidansı ve oranı, önemli ölçüde daha kısa hastanede kalış süresi (LOS) ve daha düşük hastane mortalitesi olduğunu bulmuşlardır. .1

Bu basın bülteninde multimedya bulunmaktadır. Tam sürümü burada görüntüleyin:

Replica® ve Root® ile Masimo Patient SafetyNet™ (Grafik: Business Wire)

Replica® ve Root® ile Masimo Patient SafetyNet™ (Grafik: Business Wire)

RRT aktivasyonunun “zamanında tespitine” bağlı olduğuna dikkat çekerek [patient] bozulma”, araştırmacılar erken uyarı puanlarının otomatik olarak hesaplanmasını ve iletilmesini sağlayan bir uzaktan hasta gözetim sisteminin hasta durumundaki değişikliklerin daha erken tanınmasına ve RRT’lerin etkinliğinin artmasına yol açıp açamayacağını belirlemeye çalıştı. Böyle bir sistemin uygulanmasının, potansiyel olarak daha hızlı RRT aktivasyonunun bir sonucu olarak ciddi olumsuz olayların oranını azaltabileceğini varsaydılar. Bu amaçla, Suudi Arabistan’ın merkezindeki büyük bir devlet hastanesinde (1.200 yataklı hasta yatağı) bir “önce” ve “sonra” çalışması tasarladılar; burada yoğun bakım ünitesi, RRT şeklinde genel servise erişim sağlıyor.

“Önceki” dönemde (geriye dönük veriler) hemşireler hastanın yaşamsal belirtilerini, hesaplanan uyarı puanlarını ve etkinleştirilmiş RRT’leri manuel olarak kaydetti; “Sonraki” dönemde (ileriye dönük veriler), yatak başında toplanan hayati belirti verileri ve otomatik olarak hesaplanan uyarı puanları, merkezi uzaktan hasta gözetimi ve RRT aktivasyonu için kablosuz olarak bakım istasyonlarına aktarıldı. Hem öncesinde hem de sonrasında, bir hastanın yaşamsal belirtileri MEWS (Modifiye Erken Uyarı Skoru) ölçeğinde ≥ 5 puan alacak şekilde kötüleştiğinde bir RRT’nin aktivasyonu tetiklendi. Ocak – Ağustos 2020 arasında 2.346 yetişkin hastadan “önce” grup verileri ve Eylül 2020 – Nisan 2021 arasında 2.151 hastadan “sonra” grup verileri analiz edildi. “Sonra” grubu için, hasta başı transferini otomatikleştirmek için Masimo Patient SafetyNet kullanıldı Masimo Replica kullanılarak klinisyenlerin akıllı telefonlarına aktarılan alarm ve bildirim verileriyle merkezi hemşirelik istasyonlarına izleme verileri®.

Araştırmacılar, “önceki” grupta, %3,3 insidans ve 1000 yatarak tedavi gören gün başına 3,8 oranında (%95 güven aralığı: 3 – 4,7 bölüm) olmak üzere toplam 20.510 yatarak tedavi gününde 78 KPR epizodu olduğunu bulmuşlardır. “Sonra” grubunda, 17.945 yatan hasta günü boyunca 42 bölüm vardı, insidans %1.95 ve 1000 yatan hasta günü başına 2.3 oranı (%95 CI: 1.7 – 3.2). “Sonra” grubunda CPR insidansı anlamlı olarak daha düşüktü (p = 0.01). Ayrıca, CPR başarı oranı “sonra” grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (önce: %38,5 – sonra: %59,5; p = 0,04). Ortalama hastanede kalış süresi “önceki” grupta daha yüksekti (önce: 8,7 gün ± 3,4 gün vs. sonrası: 8,3 gün ± 3 gün; Farkın %95 GA’sı: 0,2 – 0,6 gün; p < 0.001). RRT aktivasyon sayısı “önce” grubunda daha düşüktü (önce: 20 ± 7’ye karşı sonra: 23,7 ± 9.4; Farkın %95 GA’sı: 3,2 – 4,2; p < 0.001). Genel hastane mortalitesi "sonrası" grupta daha düşüktü (önce: %5,45'e karşı sonra: %4; %95 CI: 0,6 – 2,2; p < 0,001). Çok değişkenli lojistik regresyon kullanarak, "sonra" grubunda olmanın bir hastanın CPR'ye ihtiyaç duyma olasılığını %33 azalttığını hesapladılar (olasılık oranı: 0,67; %95 GA: 0,46 – 0,99; p = 0,04).

Araştırmacılar şu sonuca vardılar: “Tıbbi servis hastalarına uygulanan Masimo Patient SafetyNet tarafından RRT’nin otomatik aktivasyonu, CPR olaylarını ve oranlarını önemli ölçüde azalttı, hastanede kalış süresini kısalttı ve RRT aktivasyonlarının sayısını artırdı. Yoğun bakıma yatış oranlarında fark yoktu. Sistemin cerrahi servislerde ve karma ortamlarda daha fazla değerlendirilmesi [should be] yürütülen.”

@Masimo | #Masimo

Masimo Hakkında

Masimo (NASDAQ: MASI), yenilikçi ölçümler, sensörler, hasta monitörleri ve otomasyon ve bağlantı çözümleri dahil olmak üzere çok çeşitli endüstri lideri izleme teknolojileri geliştiren ve üreten küresel bir tıbbi teknoloji şirketidir. Ayrıca Masimo Consumer Audio, Bowers & Wilkins, Denon, Marantz ve Polk Audio dahil olmak üzere sekiz efsanevi ses markasına ev sahipliği yapmaktadır. Misyonumuz yaşamı iyileştirmek, hasta sonuçlarını iyileştirmek ve bakım maliyetini azaltmaktır. Masimo TAKIMI® 1995 yılında kullanıma sunulan Measure-through Motion ve Low Perfusion™ nabız oksimetresinin, diğer nabız oksimetre teknolojilerinden daha iyi performans gösterdiği 100’den fazla bağımsız ve objektif çalışmada gösterilmiştir.2 Masimo TAKIMI® ayrıca klinisyenlerin yenidoğanlarda şiddetli prematüre retinopatisini azaltmasına yardımcı olduğu gösterilmiştir,3 yenidoğanlarda CCHD taramasını iyileştirmek,4 ve ameliyat sonrası servislerde Masimo Patient SafetyNet™ ile sürekli izleme için kullanıldığında, hızlı müdahale ekibi aktivasyonlarını, yoğun bakım ünitesi transferlerini ve maliyetleri azaltın.5-8 Masimo TAKIMI® dünyanın önde gelen hastanelerinde ve diğer sağlık hizmeti ortamlarında 200 milyondan fazla hastada kullanıldığı tahmin edilmektedir,9 ve 2022-23 sıralamasında ilk 10 hastanenin 9’unda birincil nabız oksimetresidir. ABD Haberleri ve Dünya Raporu En İyi Hastaneler Onur Listesi.10 2005 yılında Masimo gökkuşağını tanıttı® Nabız CO-Oksimetri teknolojisi, toplam hemoglobin (SpHb) dahil olmak üzere daha önce yalnızca invaziv olarak ölçülebilen kan bileşenlerinin invazif olmayan ve sürekli olarak izlenmesini sağlar®), oksijen içeriği (SpOC™), karboksihemoglobin (SpCO®), methemoglobin (SpMet®), Pleth Değişkenlik İndeksi (PVi®), RPVi™ (gökkuşağı® PVi) ve Oksijen Rezerv İndeksi (ORi™). 2013 yılında Masimo, Root’u tanıttı® Diğer Masimo ve üçüncü taraf izleme teknolojilerinin eklenmesini kolaylaştırmak için mümkün olduğunca esnek ve genişletilebilir olacak şekilde sıfırdan oluşturulmuş Hasta İzleme ve Bağlantı Platformu; önemli Masimo eklemeleri Yeni Nesil SedLine’ı içerir® Beyin Fonksiyon İzleme, O3® NomoLine ile Bölgesel Oksimetri ve ISA™ Kapnografi® örnekleme hatları Masimo’nun sürekli ve anlık kontrol izleme ailesi Nabız CO-Oksimetreleri® Radius-7 gibi ipsiz, giyilebilir teknoloji dahil olmak üzere çeşitli klinik ve klinik olmayan senaryolarda kullanılmak üzere tasarlanmış cihazları içerir®Yarıçap PPG®ve Radius VSM™, Rad-67 gibi taşınabilir cihazlar®MightySat gibi parmak ucu nabız oksimetreleri® Rx ve Rad-97 gibi hem hastanede hem de evde kullanılabilen cihazlar®. Masimo hastane ve ev otomasyonu ve bağlantı çözümleri, Masimo Hospital Automation™ platformu etrafında toplanır ve Iris’i içerir® Ağ Geçidi, iSirona™, Hasta Güvenliği Ağı, Çoğaltma®Halo İYON®UniView®UniView :60™ ve Masimo SafetyNet®. Büyüyen sağlık ve zindelik çözümleri portföyü, Radius Tº’yi içerir.® ve Masimo W1™ saat. Masimo ve ürünleri hakkında ek bilgiler şu adreste bulunabilir: www.masimo.com. Masimo ürünleriyle ilgili yayınlanmış klinik araştırmalar şu adreste bulunabilir: www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

ORi, RPVi ve Radius VSM, FDA 510(k) onayını almamıştır ve Amerika Birleşik Devletleri’nde satılmamaktadır. Patient SafetyNet ticari markasının kullanımı Üniversite Sağlık Sistemi Konsorsiyumu lisansı altındadır.

Referanslar

  1. Balhi AN, Al-Odat MA, Alharthy AM, Alshaya RA, Alenzi HM, Dambung AS, Mhawish H, Altamimi SM, Aletreby WT. Tele-Hızlı Müdahale Ekibi (Tele-RRT): Hasta güvenlik ağı sisteminin uygulanmasının tıbbi hastaların sonuçları üzerindeki etkisi — Bir kohort çalışmasından önce ve sonra. PLoS BİR. 17(11):e0277992. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0277992.
  2. Nabız oksimetresi ve Masimo SET’in faydaları hakkında yayınlanmış klinik çalışmalar® adresindeki web sitemizde bulunabilir. http://www.masimo.com. Karşılaştırmalı çalışmalar, bilimsel toplantılarda sunulan özetler ve hakemli dergi makalelerinden oluşan bağımsız ve nesnel çalışmaları içerir.
  3. Castillo A ve ark. Prematüre Bebeklerde Prematüre Retinopatisinin Klinik Uygulama ve SpO2’deki Değişikliklerle Önlenmesi2 teknoloji. Açta Pediatr. 2011 Şubat;100(2):188-92.
  4. de-Wahl Granelli A ve ark. Nabız oksimetre taramasının kanal bağımlı konjenital kalp hastalığının tespiti üzerindeki etkisi: 39.821 yenidoğanda İsveç’te prospektif bir tarama çalışması. BMJ. 2009; Ocak 8;338.
  5. Taenzer A ve ark. Nabız oksimetre sürveyansının kurtarma olayları ve yoğun bakım ünitesi transferleri üzerindeki etkisi: öncesi ve sonrası uyum çalışması. anesteziyoloji. 2010:112(2):282-287.
  6. Taenzer A ve ark. Ameliyat Sonrası İzleme – Dartmouth Deneyimi. Anestezi Hasta Güvenliği Vakfı Bülteni. İlkbahar-Yaz 2012.
  7. McGrath S ve ark. Genel Bakım Üniteleri için Gözetim İzleme Yönetimi: Strateji, Tasarım ve Uygulama. Kalite ve Hasta Güvenliği Ortak Komisyonu Dergisi. 2016 Temmuz;42(7):293-302.
  8. McGrath S ve ark. Sedatif ve Analjezik İlaçlarla İlişkili Yatan Hastalarda Solunum Arresti: Sürekli İzlemenin Hasta Mortalitesine ve Şiddetli Morbiditeye Etkisi. J Hasta Saf. 2020 14 Mart DOI: 10.1097/PTS.0000000000000696.
  9. Tahmin: Dosyadaki Masimo verileri.
  10. http://health.usnews.com/health-care/best-hospitals/articles/best-hospitals-honor-roll-and-overview.

İleriye dönük ifadeler

Bu basın bülteni, 1995 Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası ile bağlantılı olarak 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasasının 27A Bölümünde ve 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Yasasının 21E Bölümünde tanımlanan ileriye dönük ifadeler içerir. diğerleri, Masimo Patient SafetyNet™ ve Replica’nın potansiyel etkinliğine ilişkin beyanlar® Bu ileriye dönük beyanlar, bizi etkileyen gelecekteki olaylarla ilgili mevcut beklentilere dayanmaktadır ve tümü tahmin edilmesi zor olan ve çoğu kontrolümüz dışında olan ve fiili sonuçlarımızın maddi ve olumsuz olarak farklı olmasına neden olabilecek risklere ve belirsizliklere tabidir. aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli risk faktörlerinin bir sonucu olarak ileriye dönük beyanlarımızda ifade edilenler: klinik sonuçların tekrarlanabilirliğine ilişkin varsayımlarımızla ilgili riskler; Masimo Patient SafetyNet ve Replica dahil olmak üzere Masimo’nun benzersiz noninvaziv ölçüm teknolojilerinin olumlu klinik sonuçlara ve hasta güvenliğine katkıda bulunduğuna olan inancımızla ilgili riskler; araştırmacıların çıkarımlarının ve bulgularının yanlış olma riskleri; Masimo noninvaziv tıbbi atılımlarının uygun maliyetli çözümler ve benzersiz avantajlar sağladığına olan inancımızla ilgili riskler; COVID-19 ile ilgili riskler; Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (“SEC”) sunulan en son raporlarımızın “Risk Faktörleri” bölümünde tartışılan diğer faktörlerin yanı sıra, SEC’in adresindeki web sitesinden ücretsiz olarak edinilebilir. www.sec.gov. Geleceğe yönelik beyanlarımıza yansıyan beklentilerin makul olduğuna inansak da beklentilerimizin doğru olup olmayacağını bilmiyoruz. Bu basın bülteninde yer alan tüm ileriye dönük beyanlar, yukarıda belirtilen uyarı beyanları ile bütünüyle açık bir şekilde nitelenmiştir. Yalnızca bugünün tarihi itibariyle geçerli olan bu ileriye dönük beyanlara gereğinden fazla güvenmemeniz konusunda uyarılırsınız. SEC’e sunduğumuz en son raporlarımızda yer alan bu beyanları veya “Risk Faktörlerini” yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka nedenlerle güncelleme, değiştirme veya açıklığa kavuşturma yükümlülüğü üstlenmiyoruz. yürürlükteki menkul kıymetler kanunları.

Yeni Çalışma, Masimo Patient SafetyNet™'in Klinisyenlerin CPR Olaylarını ve Oranlarını Azaltmasına, CPR Başarı Oranını Arttırmasına ve Hastanede Kalış Süresini ve Mortaliteyi Azaltmasına Yardımcı Olduğunu BuluyorN

Yeni Çalışma, Masimo Patient SafetyNet™'in Klinisyenlerin CPR Olaylarını ve Oranlarını Azaltmasına, CPR Başarı Oranını Arttırmasına ve Hastanede Kalış Süresini ve Mortaliteyi Azaltmasına Yardımcı Olduğunu BuluyorN
Kaynak : https://www.easternherald.com/2023/01/05/new-study-finds-that-masimo-patient-safetynet-helped-clinicians-reduce-cpr-events-and-rates-improve-cpr-success-rate-and-reduce-hospital-length-of-stay-and-mortality/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir