WNS, 2022 Mali Yılı Dördüncü Çeyrek ve Tam Yıl Kazançlarını Açıkladı, 2023 Mali Yılı İçin Rehberlik Sağladı


31 Mart itibariyle,

2022
31 Mart 2021 itibariyle

VARLIKLAR

Mevcut varlıklar:

nakit ve nakite eşdeğer $ 108.2 $ 105.6

Yatırımlar 211.4 203.7

Ticari alacaklar, net 100,5 83.1

faturalandırılmamış gelir 87.0 66.4

Müşteriler için tutulan fonlar 11.6 12.1

türev varlıklar 10.4 8.0

Sözleşme varlıkları 10.2 7.8

Ön ödemeler ve diğer dönen varlıklar 28.8 23.2

Toplam dönen varlıklar 568.1 509.9

Duran varlıklar:

İyi niyet 123.5 124.0

maddi olmayan duran varlıklar 65.4 65.1

Mülk ve ekipman 49.3 52.3

Kullanım hakkı varlıkları 142.6 166.8

türev varlıklar 3.2 1.7

Yatırımlar 93.4 85.9

Ticari alacaklar, net – 0,3

Sözleşme varlıkları 39.8 27.1

Ertelenmiş vergi varlıkları 34.8 33.0

Diğer duran varlıklar 44.3 40.0

Duran varlıklar toplamı 596,4 596.2

TOPLAM VARLIKLAR $ 1,164.5 $ 1,106.1

YÜKÜMLÜLÜK VE EŞİTÇİLİK

Mevcut yükümlülükler:

Ticari borçlar $ 27.8 $ 28.0

Karşılıklar ve tahakkuk eden giderler 36.8 23.9

türev yükümlülükler 6.0 4.5

Emeklilik ve diğer çalışan yükümlülükleri 105.8 82.6

Uzun vadeli borcun cari kısmı – 16.7

Sözleşme yükümlülükleri 13.7 12.7

Ödenecek cari vergiler 2.3 1.5

Kira borçları 27.0 26.0

Diğer yükümlülükler 11.4 11.5

Toplam mevcut sorumluluklar 230.7 207.5

Uzun vadeli yükümlülükler:

türev yükümlülükler 0,8 2.0

Emeklilik ve diğer çalışan yükümlülükleri 16.2 19.6

Sözleşme yükümlülükleri 13.3 16.6

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 0.1 0,2

Kira borçları 140.0 165.9

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri 9.3 10.2

Toplam uzun vadeli yükümlülükler 179.8 214.6

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER $ 410.5 $ 422.1

Ortak sermaye:

Sermaye (adi hisseler 0.16 (10 peni) nominal değer, yetkili 60.000.000 hisse; ihraç edilmiş: 48.849.907 hisse ve 50.502.203 hisse; her biri 31 Mart 2022 ve 31 Mart 2021 itibariyle)

7.8 8.0

Hisse primi 110.3 227.7

Dağıtılmamış karlar 818.4 689.0

Diğer rezervler 2.7 –

Öz sermayenin diğer bileşenleri (185.1) (162.0)

Hazinede tutulan hisseler dahil toplam özkaynaklar $ 754.0 $ 762.7

Eksi: 31 Mart 2022 itibariyle Nil hisseler ve 31 Mart 2021 itibariyle 1.100.000 hisse, hazinede tutulan, maliyet bedeliyle – (78.6)

Toplam sermaye $ 754.0 $ 684.1

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR $ 1,164.5 $ 1,106.1


Kaynak : https://www.easternherald.com/2022/04/21/wns-announces-fiscal-2022-fourth-quarter-and-full-year-earnings-provides-guidance-for-fiscal-2023/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir