Vanarai STK’nın Sürdürülebilir Kalkınma için Doğa ile Bizim Tarafımızdaki İkili Yaklaşımı


Kırsaldan kente göç, son 3 ila 5 yıldır yaygın bir fenomen olmuştur; temel tesislerin eksikliği, sınırlı geçim olanakları, su kıtlığı sorunu, tarımsal üretkenliğin azalması, uygun olmayan eğitim tesisleri ve zayıf sağlık sistemleri, bu sürekli göçün birçok nedeninden birkaçıdır.

Doğayla Yanınızda Büyüyün

Hızlı kentleşme, kırsal kesimin çöküşü pahasına bir ödünleşim yaratır. Yüksek tarımsal girdi maliyeti, elverişsiz iklim koşulları, düzensiz yağışlar, çiftçilerin sürekli marjinalleşmesi ve küçük ve orta ölçekli tarımsal faaliyetler için yetersiz destek gibi döngüsel faktörlerle birleşen azalan kırsal nüfus ve sürdürülemez geçim fırsatları, kırsal alanla ilgili zorlukları körüklüyor. ekonomi ve ekoloji.

35 yılı aşkın bir süredir sürdürülebilir kırsal ve çevresel kalkınma yaratma alanında çalışan bir STK olan Vanarai, bu durumun etkili bir şekilde ele alınabileceğine inanıyor. Bu birbirine bağlı sorun, bütüncül bir bakış açısı gerektirir; kırsal toplulukların sosyo-ekonomik istikrarı ancak o bölgede ekolojik istikrarın sağlanmasıyla mümkün olabilir. İki yönlü bir eylem planı; Vanarai, 3E yaklaşımıyla: Ekoloji, Ekonomi ve Güçlendirme, kırsal ekonominin yanı sıra çevre için de sinerji yaratan bir büyüme yaratmak için gelişiyor.

Sürdürülebilir kalkınma yaratmak için bütünsel yaklaşım

 

Bu yaklaşımın özünde, sosyo-ekonomik gelişmeyi karşıt olarak görmek yerine ekolojik restorasyonla ilişkilendirme hedefi vardır. 3E Yaklaşımının ideolojisi, ekolojik dengenin restorasyonu ile birlikte ve onun aracılığıyla değişimi yapılandırıyor. Amaç, ekolojik restorasyona katkıda bulunmanın yanı sıra finansal fayda sağlayan faaliyetler üstlenerek bütüncül sosyo-ekonomik yükselmeyi kolaylaştırmaktır. Bu bağlantıyı kurmak, ekolojik sistemlerinin sürdürülebilirliğini yeniden tesis eden, köylerinin mali açıdan yükselmesini sağlayan ve doğayla olan kopmaz kültürel bağlarına hayat veren yerel nüfusların güçlendirilmesine yol açar.

Vanarai’nin yaklaşımı dirençli kalırken, kırsal alanlar için bütünsel bir kalkınma yaratmaya çalışıyor; Sürdürülebilirlik uzun vadeli çabalar ve özveri ile sağlansa da, Vanarai müdahaleleri planlarken tematik alanların 2 ana kategoride sınıflandırılabileceği ihtiyaca dayalı bir yaklaşım benimsiyor; 1. Doğal Kaynak Yönetimi, 2. Sosyal Kalkınma.

 

Doğal Kaynak Yönetimi aşağıdakileri kapsar.

Toprak ve Su Koruma

Tarım ve Hayvancılık Geliştirme

Ağaçlandırma ve Ekolojik Restorasyon

Sosyal Gelişim 2’ye ayrılabilir.

YIKAMA (Sağlık ve Sanitasyon)

Eğitim ve Güçlendirme

Bu yıl, Dünya Çevre Günü’nün teması ‘Yalnızca Bir Dünya’ ve ‘Doğayla uyum içinde sürdürülebilir bir şekilde yaşamak’ konusuna özel olarak odaklanılıyor. 3E Yaklaşımı bu temanın somutlaşmış halidir. Vanarai, hükümet, KSS girişimleri ve en önemlisi yerel topluluklar ve gönüllüler arasındaki işbirlikleri aracılığıyla bu yaklaşımı uygulayarak sürdürülebilir bir kırsal Hindistan yaratmak için taban düzeyinde çalışıyor. Bu Dünya Çevre Günü, ‘Yeşil Hindistan için Halk Hareketimiz’ devam ediyor.

 

Daha fazla bilgi için lütfen www.vanarai.org adresini ziyaret edin.

Sorumluluk Reddi:
Bu Basın Bülteni, Eastern Herald’ın yazı işleri personeli tarafından incelenmedi veya onaylanmadı.


Kaynak : https://www.easternherald.com/2022/06/04/vanarai-ngos-dual-approach-for-sustainable-development-with-nature-on-our-side/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir