Takeda Kendi Hisselerini Alımının Tamamlandığını Duyurdu


Osaka, Japonya:

Takeda İlaç Limited Şirketi (TOKYO:4502/NYSE:TAK) (“Takeda”) bugün durum güncellemesi yaparak, Şirketler Kanunu’nun 459. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Ana Sözleşme hükmü uyarınca gerçekleştirdiği kendi paylarının iktisabının tamamlandığını duyurdu. 28 Ekim 2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara istinaden Japonya’nın

Hisse alımına ilişkin detaylar aşağıdadır.28 Ekim 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara istinaden 12 Nisan 2022 tarihine kadar iktisap edilen birikmiş paylar:

1.

Edinilen hisse sayısı:

29.376.900 hisse

2.

Edinilen hisselerin iktisap maliyeti:

99.965.661.000 JPY

(Referans)
28 Ekim 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararın detayları

(1)

Alınacak hisselerin sınıfı:

Adi hisse senetleri

(2)

Alınacak toplam hisse sayısı:

35 milyona kadar hisse

(toplam hisse sayısının %2,23’üne denk

hazine hisseleri hariç)

(3)

Edinilecek hisselerin toplam iktisap maliyeti:

100 milyar JPY’ye kadar

(4)

Edinme takvimi:

2 Kasım 2021’den 29 Nisan 2022’ye kadar

(5)

Edinme yöntemi:

Bir güven bankası aracılığıyla açık piyasa geri alımı

Takeda İlaç Limited Şirketi HakkındaTakeda İlaç Limited Şirketi (TOKYO: 4502/NYSE: TAK) Japonya merkezli küresel, değerlere dayalı, Ar-Ge odaklı bir biyofarmasötik liderdir ve hastalara, insanımıza ve gezegene olan bağlılığımızın rehberliğinde yaşamı değiştiren tedavileri keşfetmeye ve sunmaya kendini adamıştır. Takeda, Ar-Ge çalışmalarını dört terapötik alana odaklamaktadır: Onkoloji, Nadir Genetik ve Hematoloji, Sinirbilim ve Gastroenteroloji (GI). Plazma Türevli Tedaviler ve Aşılar konusunda da hedefe yönelik Ar-Ge yatırımları yapıyoruz. Yeni tedavi seçeneklerinin sınırlarını ilerleterek ve sağlam, modalite çeşitliliğine sahip bir boru hattı oluşturmak için gelişmiş işbirlikçi Ar-Ge motorumuzdan ve yeteneklerimizden yararlanarak insanların yaşamlarında fark yaratmaya katkıda bulunan son derece yenilikçi ilaçlar geliştirmeye odaklanıyoruz. Çalışanlarımız, hastalar için yaşam kalitesini iyileştirmeye ve yaklaşık 80 ülke ve bölgede sağlık hizmetlerinde ortaklarımızla birlikte çalışmaya kararlıdır. Daha fazla bilgi için ziyaret edin https://www.takeda.com.Önemli UyarıBu bildirimin amaçları doğrultusunda, “basın duyurusu” bu belge, her türlü sözlü sunum, her türlü soru ve cevap oturumu ve Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”) tarafından bu yayınla ilgili olarak tartışılan veya dağıtılan her türlü yazılı veya sözlü materyal anlamına gelir. Bu basın bülteni (herhangi bir sözlü brifing ve bununla bağlantılı herhangi bir soru-cevap dahil), herhangi bir satın alma teklifinin, davetinin veya talebinin bir parçasını oluşturmaz ve oluşturmaz, temsil etmez veya bunların bir parçasını oluşturmaz, aksi takdirde satın alma, Herhangi bir yargı alanında herhangi bir menkul kıymeti veya herhangi bir oylama veya onay talebini taahhüt etmek, takas etmek, satmak veya başka bir şekilde elden çıkarmak. Bu basın bülteni aracılığıyla halka herhangi bir hisse senedi veya başka bir menkul kıymet teklif edilmemektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde, 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası uyarınca yapılan kayıt veya bu yasadan muafiyet dışında hiçbir menkul kıymet arzı yapılmayacaktır. Bu basın bülteni (alıcıya sağlanabilecek diğer bilgilerle birlikte), yalnızca alıcı tarafından bilgi amaçlı kullanılması şartıyla verilmektedir (ve herhangi bir yatırım, satın alma, elden çıkarma veya herhangi bir değerlendirme için değil). diğer işlem). Bu kısıtlamalara uyulmaması, geçerli menkul kıymetler yasalarının ihlali anlamına gelebilir.Takeda’nın doğrudan ve dolaylı olarak yatırım sahibi olduğu şirketler ayrı kuruluşlardır. Bu basın bülteninde, Takeda ve genel olarak yan kuruluşlarına atıfta bulunulduğunda kolaylık sağlamak için bazen “Takeda” kullanılmaktadır. Aynı şekilde, “biz”, “bize” ve “bizim” kelimeleri de genel olarak yan kuruluşlar veya onlar için çalışanlar için kullanılmaktadır. Bu ifadeler ayrıca, belirli bir şirket veya şirketler tanıtılarak hiçbir yararlı amaca hizmet edilmediğinde de kullanılır.Bu belgede görünen ürün adları, Takeda’ya veya ilgili sahiplerine ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.İleriye dönük ifadelerBu basın bülteni ve bu basın bülteni ile bağlantılı olarak dağıtılan herhangi bir materyal, Takeda’nın tahminleri, tahminleri, hedefleri ve planları dahil olmak üzere Takeda’nın gelecekteki işi, gelecekteki konumu ve faaliyet sonuçları ile ilgili ileriye dönük ifadeler, inançlar veya görüşler içerebilir. Sınırlama olmaksızın, ileriye dönük ifadeler genellikle “hedefler”, “planlar”, “inanır”, “umutlar”, “devam eder”, “bekler”, “amaçlar”, “niyet eder”, “sağlar”, “olacaktır” gibi kelimeleri içerir. ”, “olabilir”, “olabilir”, “olabilir”, “olabilir” “öngörebilir”, “tahmin eder”, “projeler” veya benzeri ifadeler veya bunların olumsuzları. Bu ileriye dönük beyanlar, fiili sonuçların ileriye dönük beyanlarda ifade edilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok önemli faktör hakkındaki varsayımlara dayanmaktadır: genel ekonomik koşullar dahil olmak üzere Takeda’nın küresel işini çevreleyen ekonomik koşullar Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde; rekabetçi baskılar ve gelişmeler; küresel sağlık reformları dahil olmak üzere geçerli yasa ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler; klinik başarının belirsizliği ve düzenleyici makamların kararları ve bunların zamanlaması dahil olmak üzere yeni ürün geliştirmenin doğasında bulunan zorluklar; yeni ve mevcut ürünler için ticari başarının belirsizliği; üretim zorlukları veya gecikmeleri; faiz ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar; pazarlanan ürünlerin veya ürün adaylarının güvenliği veya etkinliği ile ilgili iddialar veya endişeler; yeni koronavirüs pandemisi gibi sağlık krizlerinin Takeda ve Takeda’nın faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yabancı hükümetler dahil müşterileri ve tedarikçileri üzerindeki etkisi veya işinin diğer yönleri; satın alınan şirketlerle birleşme sonrası entegrasyon çabalarının zamanlaması ve etkisi; Takeda’nın operasyonları için temel teşkil etmeyen varlıkları elden çıkarma yeteneği ve bu tür elden çıkarmaların zamanlaması; ve Takeda’nın Form 20-F’ye ilişkin en son Yıllık Raporunda ve Takeda’nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu diğer raporlarında belirtilen diğer faktörler, Takeda’nın web sitesinde şu adreste bulunabilir: veya www.sec.gov. Takeda, bu basın bülteninde yer alan ileriye dönük beyanların hiçbirini veya yapabileceği diğer ileriye dönük beyanları, yasaların veya borsa kurallarının gerektirdiği durumlar dışında güncellemeyi taahhüt etmez. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların bir göstergesi değildir ve Takeda’nın bu basın bültenindeki sonuçları veya açıklamaları, Takeda’nın gelecekteki sonuçlarının bir göstergesi olmayabilir ve bir tahmin, tahmin, garanti veya projeksiyon değildir.


Takeda Kendi Hisselerini Alımının Tamamlandığını DuyurduKaynak : https://www.easternherald.com/2022/04/13/takeda-announces-completion-of-acquisition-of-own-shares/

Yorum yapın