Sağlık emekçileri grev öncesi son kez iktidarı uyardı

Sorunlarının çözülmesi için 4 Şubat’a değin zaman tanıyan ve 8 Şubat’ta iş vazgeçme eylemi yapacak olan EBTO ve SES’e alt afiyet emekçileri, ESOGÜ Tıp Fakültesi’nden iktidarı son defa uyardı.

SORUNLARIMIZI DUYMUYORLAR

Emeklerinin değersizleştirilmesine karşısında uzun bir süredir mücadele verdiklerini bildiren EBTO Başkanı Nesrin Ekici,

“Bu çaba bizim mesleğimize, önlüğümüzün beyazına, göç etmek zorunda kalan genç hekimlere, geçim sıkıntısı çeken emekli hekimlere, kaliteli eğitim isteyen tezgâhtar hekimlere ve tıp fakültesi öğrencilerine, kürsülerini teslim etmek zorunda kalan hocalarımıza karşı sorumluluğumuzdur.

Emeklerimizi, egzersiz özverimizi görmüyor, sorunlarımızı duymuyorlar. 23 – 27 Kasım tarihlerinde ‘Beyaz Yürüyüş’ ile taleplerimizi dile getirdik. 15 Aralık’ ta bir gün meslek bıraktık.

Taleplerimizle ilgili bir gelişme olmayınca haklarımızı elde etmek için 26 Ocak’ta başlayan 4 Şubat‘a değin sürecek olan illerde hastanelerde Ankara’ da TTB’ de nöbetteyiz eylemi yaptık. Taleplerimizle ilgili düzenlemenin 4 Şubat’a kadar Meclis’e gelmemesi halinde ise 8 Şubat’ta grevde olacağız” dedi.

SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN

Sıhhat emekçilerinin taleplerini sıralayan Ekici şöyle konuştu:

* Emekliliğe yansımayan, ne vakit verileceği belli olmayan ek ödemeler yerine, insanca yaşanacak, emekliliğe yansıyacak, hakkımız olan ücretlerimizi ve 7.200 gösterge istiyoruz.

* İnsanca egzersiz koşulları ve tehlikesiz çalışma ortamları istiyoruz.

* TTB’nin senelerdir önerdiği “Sağlıkta Şiddet Yasası”nın bir lahza önce çıkarılmasını, sağlıkta şiddetin sona ermesini istiyoruz.

* Covid-19’un tüm sağlık durumu çalışanları için illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyoruz.

* Pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı istiyoruz.

* Çalıştığımız yeniden, saydam, adil, katılımcı, liyakate, bilime, iyi hekimlik ilkelerine dayalı idare anlayışı istiyoruz.

* İş güvencemiz/kazanç güvencemiz/mesleki bağımsızlığımız için kamusal afiyet sistemi istiyoruz.

* Halk Müziği sağlığını önceleyen bir sıhhat sisteminde, emeğimiz sömürülmeden, gelecek kaygısı yaşamadan, bilimsel ve etik ilkeler içinde hekimlik yerine getirmek istiyoruz.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir