İçişleri’nden 81 ile hurda ve atıl araç genelgesi

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya tarafından, ‘Külüstür/Atıl Araçların Toplatılması’ konulu genelgede cadde, sokak, meydan gibi kamunun iki taraflı uygulama alanlarına ya da özel mülkiyete konu yerlere uzun süreli bırakılan; terk edilmiş, hurda, durağan, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz ülkü gelmiş araçların, görüntü ve çevre kirliliğinin yanı sıra patlama ve yanma riski de taşımaları sebebiyle ulus düzeni ve güvenliğini tehdit edici hal aldığı kaydedildi. Son dönemlerde park, meydan gibi alanlarla birlikte özel mülkiyete konu taşınmazlarda bu şekildeki araçlardan kaynaklı sorunların çözümüne yönelik şikayet ve taleplerin arttığına uyarı çekilen genelgede, bu yönde alınacak önlemler sıralandı.

KÜLÜSTÜR ALANLARI BELİRLENECEK

5393 sayılı ‘Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesi ve 5216 sayılı ‘Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesi uyarınca belediye sınırları içinde belirlenmeyen külüstür alanı varsa bir lahza önce belirlenmesi sağlanacak. Laf konusu araçların niteliklerine göre belediyelerce belirlenen külüstür depo alanları ya da yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 174’üncü maddesi kapsamında kara yolunu kullananları uzun vakit etkileyecek şekilde park edilmiş, terk edilmiş ya da hasara uğramış araçların, trafik zabıtasıyla birlikte 2918 sayılı ‘Karayolları Trafik Kanunu’nun 6’ncı ve ‘Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 7’nci ve 9’uncu maddelerince güvenlik ve jandarma hizmetleri sınıfındaki diğer personel ve belediye zabıtası kadar saptama edilecek ve ruhsat sahiplerine araçlarını kaldırmaları hususunda zorunlu tebliğ yapılacak. Kaldırılmayan araçların ise trafik zabıtasınca trafikten menedilmesi sağlanacak.

5326 sayılı ‘Kabahatler Kanunu’nun 41/6 maddesi gereğince kullanılamaz ışık halkası gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait yerlere bırakan araç sahiplerine kaldırmaları yönünde tebliğ yapılacak. Tebliğe rağmen araçlarını kaldırmayanlara işlem yapılarak, bu araçların hurda alanlara kaldırılması sağlanacak. Bunların kaldırılmasına ilişkin masraflar ise araç sahibinden hem tahsil edilecek.

6 AYDA TESLİM ALINMAYAN BULUNTU VE TRAFİKTEN MEN ARAÇLAR SATILACAK

‘Karayolları Trafik Kanunu’nun Ilave 14’üncü maddesi zarfında buluntu olması nedeniyle ya da bu kanun hükümleri uyarınca trafikten menedilerek alıkoyulan oysa sahipleri göre 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçların ulusal emlak müdürlükleri vasıtasıyla satılması sağlanacak. Valiliklerce mahalli şartlar da dikkate alınarak konuya ilişkin hazırlanan genel dikte örneği yayımlanacak.

Vali/kaymakam başkanlığında düzenlenen vatandaşla randevulaşma veya muhtar toplantıları başta edinmek üzere benzer buluşma ya da etkinliklerde kolluk birimlerince konu hakkında gerekli bilgilendirme yapılacak ve vatandaşın bu yöndeki ihbarları ivedilikle değerlendirilecek.

Toplumsal farkındalığı çoğaltmak nedeniyle ilgili birimlerce koordinasyon kurularak konu hakkında broşürler hazırlanarak, dağıtılacak. sosyal ağ üzerinden bilgilendirme/ bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.

Vali tarafından görevlendirilecek vali yardımcısının koordinesinde kaymakamlıklar, lokal yönetimler, kolluk birimleri, ilgili iş odaları ile millet kurum ve kuruluşlarının müşterek çalışmasıyla mevcut şart tespiti yapılacak. Kamuya ait yerlerde ya da özel mülkler üzerinde terk edilmiş, hurda, hareketsiz, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz ülkü gelmiş ya da makul vakit üzerindeki parklanma yapan araçlara dair envanter çalışması yapılacak. Bu şekilde tespiti yapılan araçların hurda depo alanları kaldırılmasına ya da yediemin otoparklarında muhafaza altına alınması dair ilerlemeler 3’er aylık dönemler halinde İçişleri Bakanlığı’na gönderilecek. DHA

Yorum yapın