Avrupa Konseyi’nden Osman Kavala kararı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Osman Kavala hakkında kritik bir karar aldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Kavala kararıyla ilgili ihlal prosedürü başlatma konusunda yeni bir oylama yaptı.

Ara karar oy çokluğuyla kabul edildi. Türkiye’ye aleyhinde ihlal prosedürü resmi olarak başlatılmış oldu. Bu prosedür Türkiye’ye karşı birincil, Avrupa Konseyi tarihinde de ikinci ihlal prosedürü olarak tarihe geçti.

DIŞİŞLERİ’NDEN TEPKİ: İNSAN HAKLARI SİSTEMİNİN İTİBARI ZEDELENDİ

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi’nin bu kararının ardından bir açıklama yaptı:

– Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 2 Aralık 2021 tarihinde ülkemizin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Kavala kararını uygulayıp uygulamadığının tespiti hususunu AİHM’e havale etme niyetini içeren bir bildirimde bulunmuş ve konuya ilişkin görüşümüzü iletmemizi talep etmişti.

– Hükümet görüşümüz, bugüne kadar gösterdiğimiz işbirliği anlayışıyla ahenkli olarak, 19 Ocak 2022 tarihinde Avrupa Konseyi’yle paylaşılmıştı. Görüşümüzde, ülkemizin AİHM kararının gereğini yerine getirdiği, Kavala’nın tutukluluk durumunun halen devamlı diğer bir adalet süreci nedeniyle olduğu adamakıllı açıklanmış ve konunun hukuk ilkeleri temelinde incelenmesi çağrısında bulunulmuştu.

YARGI SÜRECİNE SAYGI İLKESİ İHLAL EDİLDİ

– Buna rağmen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bugün (2 Şubat) Kavala davasının AİHM’e havale edilmesine dair bir ara kararı oy çokluğuyla kabul etmiştir. Böylelikle, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ülkemizde devamlı egemen hak sürecine müdahale niteliği taşıyan yaklaşımını devam ettirmiş ve adalet sürecine hürmet ilkesini ihlal etmiştir.

– AİHM kararlarının icrasını denetleyen Bakanlar Komitesi’nin gündeminde başka ülkelerle ilgili çok sayıda uygulanmayan karar bulunurken, Kavala kararının durmadan gündemde tutulmasını, iyi niyetten uzakta, kasıtlı ve de aykırı bir girişim olarak görüyoruz.

– İç hukukta devam eden dava süreci gözardı edilerek siyasi saiklerle alınan bu önyargılı kararın Avrupa insan hakları sisteminin itibarını zedelediği aşikardır.

– Avrupa Konseyi insan hakları sisteminin etkinliğinin sağlanması için, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin tarafgir ve seçici yaklaşımını bir yandan bırakması gerekmektedir. Temennimiz, AİHM’in alınan bu kararı hakkaniyetle değerlendirmesi ve bu konuda iç hukukta aralıksız dava sürecini dikkate alarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereğince ilk derece mahkemesi gibi hareket etmeden, içtihat ve ilkeleri doğrultusunda karar almasıdır.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir