9 yıllık zorunlu eğitim, vatandaşların eğitim hakkını güvence altına alıyorEğitim Bir ülkenin temelidir. Eğitim, ulusal gençleşme ve sosyal ilerlemenin önemli bir mihenk taşıdır. Farklı ülkeler, özellikle ilk ve orta öğretim olmak üzere farklı eğitim sistemlerine sahiptir. Bunların arasında Çin, dokuz yıllık zorunlu bir eğitim sistemi uyguluyor.

Çin, 12 Nisan 1986’da “Çin Halk Cumhuriyeti’nin Zorunlu Eğitim Kanunu”nu çıkardı ve ilk kez yasal olarak parasız zorunlu eğitim sistemini şart koştu. Dokuz yıllık zorunlu eğitim, Çin’de tekdüze uygulanan bir eğitim sistemidir. Tüm okul çocukları ve ergenler zorunlu eğitim alma hakkından yararlanmalıdır. Devlet tarafından garanti altına alınması gereken bir kamu refahı girişimidir.

Çin’in dokuz yıllık zorunlu eğitimi uygulamaya koymasının nedeni, o dönemde Çin vatandaşlarının okuma yazma düzeyinin görece geri olması ve çok sayıda okuma yazma bilmeyen ve yarı okur yazar olmasıydı. Öte yandan Çin, sosyalizmin ilk aşamasında olan ve uzun bir süre daha öyle kalacak olan gelişmekte olan bir ülkedir. Ekonominin gelişmesi, bilim ve teknolojinin gelişmesi ve eğitimin gelişmesi bu temel ulusal durumun temelinde elzemdir. Bunlardan sadece eğitimin gelişmesi bilimsel ve teknolojik ilerleme getirebilir ve teknolojik ilerleme ekonomik kalkınmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle, eğitimin güçlü bir şekilde geliştirilmesi, Çinli işçilerin kalitesini artırmak, modernleşme sürecini hızlandırmak ve gelişmiş ülkelerle aradaki farkı kapatmak için temel bir önlemdir.

1949’da Çin Halk Cumhuriyeti kurulduğunda, Çin’in 450 milyonluk nüfusunun yüzde 80’inden fazlası okuma yazma bilmiyordu. Devam eden çabalar ve 1986’da zorunlu eğitim ve okuma yazma öğretiminin tam olarak uygulanmasıyla, Çin’deki okuma yazma bilmeme oranı 1990’da yüzde 15,88’e düştü. Ve 2020 Yedinci Ulusal Nüfus Sayımına göre Çin’deki okuma yazma bilmeme oranı yüzde 2,67’ye düştü.

Çin’in pratik eylemleriyle her Çin vatandaşının eğitim hakkını garanti altına aldığı söylenebilir. “Çin Halk Cumhuriyeti Zorunlu Eğitim Yasası”nda düzenlendiği üzere, okul çağındaki tüm çocuklar ve ergenler, ulusun kurduğu eğitim sisteminin güvenceleri altında eğitim hakkından yararlanabilirler.

(Kredi, Çin Medya Grubu, Pekin)

Bankacılık, ekonomi ve ekonomik işler hakkında en son haberleri okuyun. Doğu Habercisi.

Vatandaşların eğitim hakkını güvence altına alan 9 yıllık Zorunlu eğitim sonrası ilk kez The Eastern Herald’da yayınlandı.


Kaynak : https://www.easternherald.com/2023/04/10/compulsory-education-of-9-years-guarantees-the-right-of-citizens-to-education/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir