2022 için Teknik Borç ve Bulut Geçişine Odaklanma En İyi BT Girişimleri


2022 için Teknik Borç ve Bulut Geçişine Odaklanma En İyi BT Girişimleri

LeanIX, teknik borç, bulut geçişi, güvenlik ve sürdürülebilirlik dahil olmak üzere çeşitli BT girişimlerinin stratejik önemi ve aciliyeti hakkında dünya çapında 140 şirketten Kurumsal Mimarlar ve BT liderleriyle anket yaptı

BONN, Almanya ve BOSTON, 7 Nisan 2022 /PRNewswire/ — LeanIX (https://www.leanix.net/), kurum genelinde sürekli dönüşüm sağlayan platform, bugün Kurumsal Mimari ve BT Stratejisi Anketi’nin yayınlandığını duyurdu. Anket, önemli bulgular arasında Kurumsal Mimarların (EA’lar) %41’inin ve BT liderlerinin teknik borcu azaltmayı ve eski sistemleri modernleştirmeyi en önemli BT önceliği olarak gördüğünü buldu. Bunu desteklemek için, yanıt verenlerin yaklaşık %60’ı önemli uygulamaları buluta geçirmeye yüksek öncelik verdi.

LeanIX EA & BT Strateji Anketi 2022

Anket bulgularının tamamı için lütfen raporu buradan indirin:

Teknik Borç ve Bulut Girişimleri El Ele Gidiyor

Arasında Aralık 2021 ve Ocak 2022, LeanIX 140’tan fazla küresel şirketten EA’lar ve BT liderleriyle anket yaptı. Anket bulgularına göre, teknik borcun azaltılması EA’lar için açık bir önceliktir. Teknik borç – bir şirketin teknik sistemleri yükseltmek veya değiştirmek için gerçekleştirmesi gereken ekstra plansız çalışma – güvenlik riski oluşturur, BT operasyonlarına maliyetten kaçınma ekler ve inovasyonu engeller. Anket, EA’ların bu zorluğun üstesinden gelmeye istekli olduğunu buldu:

  • Ankete katılanların %96’sı, şirketlerinin bu yıl için teknik borcu azaltmayı hedefleyen en az bir projesi olduğunu kabul etti.
  • Ankete katılanların %52’si, artık kullanılmayan ancak kaynakları tüketen BT uygulamalarını kullanımdan kaldırmanın teknoloji borcunu azaltmak için en önemli girişim olduğunu söyledi.

Teknik borç, kendisiyle ilişkili risk ve verimsizliğe ek olarak, buluta geçiş gibi diğer kritik kurumsal öncelikleri ve girişimleri de etkiler. Katılımcıların %24’ü bulut girişimlerinin en önemli BT önceliği olması gerektiğini belirtti. Bu nispeten düşük sayı, birçok şirketin zaten bulutta en azından bazı iş yüklerine sahip olması veya bulut dönüşüm yolculuğuna başlamış olması nedeniyle olabilir. Hangi bulut girişimlerinin en önemli olduğu sorulduğunda, anket, EA’ların %60’ının temel uygulamaları buluta geçirmeye odaklandığını buldu. Buluta geçiş, doğru yapıldığında bulut için optimizasyonu içerir. Teknik borç bu optimizasyonun önüne geçebilir, bu nedenle teknik borcu yönetmek başarılı bir bulut stratejisi için gerekli bir tamamlayıcıdır.

Ankete göre ikinci en önemli bulut girişimi (%41), kurumsal uygulama portföylerindeki SaaS miktarını artırmak. Şirket içi veya kendi geliştirdiğiniz sistemleri SaaS çözümleriyle değiştirmek, teknik borcu azaltmak için denenmiş ve gerçek bir yöntemdir.

BT Liderliği için Ek Hususlar

Anket sonuçlarına göre, EA’lar ve BT liderleri açıkça teknik borcu azaltmaya ve önemli uygulamaları buluta taşımaya odaklanmış durumda. Ancak, yükselişte olan başka BT stratejileri de var:

  • Temel Güvenlik Girişimleri Odaklanıyor: Ankete katılanların yalnızca %16’sı güvenlik duruşlarının gelişimini ve iyileştirilmesini birinci öncelik olarak görürken, genel olarak üçte ikisinden fazlası risk değerlendirme yeteneklerinin geliştirilmesi ve daha fazla Sıfır Güven teknolojisinin benimsenmesi gibi güvenlik girişimlerini önemli veya çok önemli olarak gördü.
  • Değer Akışı Yönetimi (VSM) Örneği: Ankete katılanların %73’ü, EA’ların yazılım geliştirme ile daha yakın bir bağlantı kurması ve işbirliğini genişletmesi gerektiği konusunda hemfikir. Ankete katılanların neredeyse dörtte üçü, VSM’nin temel ilkelerinden biri olan yazılım geliştirmenin iş üzerindeki etkisini izlemenin önemi konusunda hemfikir.
  • Sürdürülebilirlik Taahhüdü Eksikliği: Birçok şirket kamuoyu önünde sürdürülebilirlik taahhüdü olduğunu iddia ediyor, ancak ankete katılan BT liderlerinin yalnızca %52’si kuruluşlarında 2022 için somut sürdürülebilirlik girişimleri bildirdi. Bu girişimlerin çoğu veri toplama ve raporlamaya odaklandı.

LeanIX hakkında

Kapsamlı görünürlük ve üstün yönetişim sağlamak için LeanIX’in Sürekli Dönüşüm Platformu®’na Kurumsal BT ve Ürün BT’si güvenmektedir. Global müşteriler, LeanIX’in otomatik ve veri odaklı yaklaşımıyla BT ortamlarını organize eder, planlar ve yönetir. Kurumsal Mimari, SaaS Yönetimi ve Değer Akışı Yönetimi sunan LeanIX, kuruluşların sağlam kararlar almasına ve dönüşüm yolculuklarını hızlandırmasına yardımcı olur. LeanIX’in Adidas, Atlassian, Bosch, Dropbox, Santander veya Workday dahil olmak üzere dünya çapında yüzlerce müşterisi vardır. Şirketin merkezi Bonn’dadır, Almanyaofisleri olan Boston, San Francisco ve dünya çapında.

İletişim:

Olivia Topuk
Mancınık PR-IR
303-521-5049
[email protected]

LeanIX platformu sürekli dönüşümü destekler ve dahili BT ve DevOps ekiplerinin BT ortamlarını verimli bir şekilde organize ederken, planlarken ve yönetirken üstün yönetişim kurmasını sağlar.  LeanIX, bulut ortamlarında hız ve kontrole odaklanan ve şirketlerin kapsamlı verilere dayalı olarak sağlam ve hızlı kararlar almasına olanak tanıyan işbirlikçi ve veri odaklı bir yaklaşım izler.

Fotoğraf – https://www.easternherald.com/wp-content/uploads/2022/04/IT_Strategy_Survey_2022.jpg
Logo –
2022 için Teknik Borç ve Bulut Geçişine Odaklanma En İyi BT Girişimleri

Sorumluluk Reddi:

Bu Basın Bülteni, Eastern Herald’ın yazı işleri personeli tarafından incelenmedi veya onaylanmadı.

Hiçbir oligark veya politikacı bize herhangi bir konuda nasıl yazacağımızı dikte etmez. Desteğine ihtiyacımız var. Lütfen elinizden geldiğince katkıda bulunun. Bağış yapmak için buraya tıklayın.


Kaynak : https://www.easternherald.com/2022/04/07/survey-finds-focus-on-technical-debt-and-cloud-migration-top-it-initiatives-for-2022/

Yorum yapın